F O T O G R A F I E

Jedním z mých preferovaných žánrů je technická fotografie. Na jeden pohled chladné, kovové ale na ten druhý zajímavé, odkrývající zajímavá zákoutí, detaily z mnoha zajímavých úhlů pohledu. Jsou vyrobeny lidmi maximálně účelně a jednoduše. Snad proto mají v sobě zvláštní estetičnost. 
Nevyhýbám se ani abstraktní fotografii, kterou chápu jako výrazovou platformu pro hru s různým vnímáním okolního světa. Právě šíře možností a pohledů na věc či objekt je velmi inspirující.
Tématem, který mě velmi baví, je krajina a abstraktní krajina. Krajinou totiž můžeme rozumět cokoliv - jakékoli objekty, pohledy, detaily či struktury. Krajina by také měla vyvolávat pocity, nálady či emoce. O to více je pak pohled na takovouto krajinu obohacující. Uchopit, či nějak definovat abstraktní krajinu je asi nemožné, ale možná právě proto, že dává tvůrci tolik různorodosti, svobody a způsobů realizace, je to má oblíbená část fotografie.