Photo

One of my preferred topic is technical photography. Na jeden pohled chladné, kovové ale na ten druhý zajímavé, odkrývající zajímavá zákoutí, detaily z mnoha zajímavých úhlů pohledu. Jsou vyrobeny lidmi maximálně účelně a jednoduše. Snad proto mají v sobě zvláštní estetičnost. 
Nevyhýbám se ani abstract photo, kterou chápu jako výrazovou platformu pro hru s různým vnímáním okolního světa. Právě šíře možností a pohledů na věc či objekt je velmi inspirující.
Tématem, který mě velmi baví, je landscape and abstract landscape.. By landscape we can understand anything - any objects, views, details or structures. The landscape should also evoke feelings, moods or emotions. The view of such a landscape is all the more enriching. It is probably impossible to grasp or somehow define an abstract landscape, but perhaps precisely because it gives the creator so much diversity, freedom and ways of realization, it is my favorite part of photography.