From 7.7. to 30.9. 2021

we made installation of Water Chapel at outdoor Gallery Nonstrop. Our topic was climate change and lack of water in the landscape. We hang up nylon net (13 x 2,7 m) above street Mala Lazebnická. From each cross of the net we lower wire with colored fabric. Inthe central part was bowl with water as rain attractor. Fabric above was impregnate by starch. In dry weather fabric were flaping in the wind. Starch was dissolved after rain and all installation changed rapidly. At same time plants in the landscape start grow again. There is photos of testing, binding, general check, prevue, situation after first rain and status after three months.

Výběrové řízení v roce 2020 vyhrála naše na Instalace“Vodní kaple“, která reagovala na problémy vody v naší krajině. Po dlouhém testování a vázaní byla nad uličkou zavěšena síť 13 x 2,7m, ze které byly spuštěny čtverce škrobeného organtýnu 10 x 10 cm na včelařských drátcích. Látkové čtverce byly tónované do modra a vytvářely chodbu, která ústila do kopule, pod kterou byla je středová nádoba. Tam mohl každý návštěvník přilít trochu pitné vody a tím se vytvořil přivolavač deště. Okolo středu byly čtyři vodní obrazce, které zastupovaly čtyři světové strany, ze kterých může přijít déšť. 3500 tisíce látkových čtverců, které tvořily pohyblivou střechu uličky, bylo napuštěno škrobem a držely svýj tvar do prvního deště. Potom se škrob vodou odplavil a celý baldachýn změnil tvar. Zbyla voda v krajině.

Fotografie postupně zachycují testování, vázání, generální zkoušku, vernisáž, stav po prvním dešti a po třech měsících deštivého léta 2021. Kaple zafungovala!

Příprava expozice