25. března – 4. října 2022

V roce 2022 proběhlo sledování sgraffiti ploch. Nejzajímavější se ukázala zeď na pražské Invalidovně. Na následujících fotografiích je sled proměn této plochy. Na zeď byly připevňovány a snímány sololitové desky 120 x 90 cm, čímž vznikl zároveň k fotografickému záznamu i fyzický otisk této plochy. Opakované objevování se bílé plochy stimulovalo sprayery k novým záznamům. V některých případech byla deska brána jako součást plochy zdi, jindy byla využívána samostatně. V jednom případě někdo vyřešil zaplněnou plochu otočením desky a jejím opětovným přibitím k jedné z hmoždinek. Tato deska je tedy dvoustranná. TH