4. – 6. srpna 2022

Potulná Galerie opět navštívila festival Povaleč. 5. srpna proběhla prezentace fotosérie Svařované ploty Tomáše Hájka, která mapovala tvořivost obyvatel Rájecké Lesné na Slovensku při výrobě vlastního oplocení.

6. srpna – druhý den festivalu se ucházela o divácké body výstava finalistů výtvarné soutěže “Úvalská šiška”. Nejvíce bodů obdržely abstraktní fotografie Miroslava Janošíka, který vyhrál vítěznou trofej – cedrovou šišku.

Součástí výstavy byla i tvůrčí sgraffiti dílna, kde na bílé desky byly návštěvníky naneseny libovolné kresby a tagy z přiložených popisovačů a sprayů. Zájem byl tak velký, že musely být dány k dispozici i některé desky z projektu Otisky času, původně určené jen na prezentaci.

K výstavě patřil i trojrozměrný objekt Cesty Povalče, kde si návštěvníci pomocí drátu spojovali segmenty odpovídající jednotlivým kapelám festivalu s mapou měst České republiky vyvrtanou v podkladové desce. Vznikla tak drátěná spleť odrážející průběh návštěv účastníků festivalu na jednotlivých pódiích a kapelách.

https://www.povalec.cz/program/